< Dataspillsenteret

Spørsmål og Svar

Ta gjerne kontakt med oss på post@dataspillsenteret.no hvis du ikke finner svaret du leter etter.

Hva kommer senteret til å gjøre?

Dataspillsenterets mandat og oppgaver vil bli diktert av medlemmene, gjennom styret. Styret legger strategiske føringer og daglig leder utformer så en konkret prosjektplan som må godkjennes av styret før den iverksettes.

Hvem vil styre Dataspillsenteret?

I første runde så vil det være et konstituert interimstyre, men så snart den grunnleggende strukturen er på plass så vil senteret bli overlevert til et styre valgt av medlemmene.

Vil Dataspillsenteret være non-profit?

Ja, alt eventuelt overskudd vil gå til å å styrke arbeidet som gjøres på vegne av norsk spillnæring.

Hvem skal drive senteret?

Styret ansetter en daglig leder til å drifte senteret.

Hvilken organisasjonsform vil senteret ha?

Senteret vil trolig bli en forening.

Hvem kan bli medlem i Dataspillsenteret?

Alle foretak som driver med dataspillutvikling kan bli medlemmer.

Hva vil det koste å være medlem?

Dette er noe av det vi diskuterer med den norske spillbransjen for å finne et godt svar på. Det vil trolig bli en trappetrinnsmodell for medlemkontigent som baserer seg på årsverk, omsetning, overskudd eller lignende. Prisen for små og relativt nyeoppstartede selskaper vil bli lav.

Hvorfor skal dette ligge i Bergen?

Dataspillsenteret vil ha hovedsete i Bergen, men kommer til å jobbe nasjonalt fra første stund. Noe av grunnen til dette er at en stor del av den tidlige og pågående finansieringen av senteret kommer fra Bergen kommune, som hadde det som eneste krav.

Vil Dataspillsenteret ligne IGDA?

I stor grad, men IGDA er en global organisasjon mens Dataspillsenteret har nasjonalt nedslagsfelt (i Norge). IGDA tar også inn individer som medlemmer mens man i Dataspillsenteret da må registrere seg som medlem gjennom et enkeltpersonforetak. Det er mange små og store forskjeller så hvis du lurer på noe spesielt send gjerne en e-post til post@dataspillsenteret.