Dataspillbransjen 2007 - 2017

Utviklinger i den norske dataspillbransje i perioden 2007 - 2017, basert på data hentet fra Brønnøysundregistrene og Norsk Filminstitutt.

Feedback sendes til feedback@dataspillsenteret.no

Tall og tekster: Krister Berntsen
Design: Steffen Øie

V1.0 16.06.2019 Endringslogg

Introduksjon/

Med denne rapporten offentliggjøre vi noen av resultatet fra det som har blitt en tre år lang kartlegging av den norske dataspillbransjen. Samtidig vil vi gjerne spørre resten av bransjen om hjelp til å utbedre både datagrunnlag, fortolkning og presentasjon. Vi håper og tror at tallene i denne rapporten vil være både interessante nyttige.

I første runde presentere vi her de grunnleggende tallene, men i tiden fremover ønsker vi også å gå dypere inn i dataen og forsøke å se på hvorfor tallene er slik som de er.

Funcom Oslo AS har stor påvirkning på mange av tallene i denne rapporten, og i noen tilfeller har vi derfor valgt å fremheve de for å synliggjøre hvordan situasjonen er i resten av bransjen.


Omsetning/

Samlet omsetning i Norge

I perioden 2007 – 2017 vokste omsetningen i norsk dataspillbransje med over 180%, dette på tross av en gradvis nedgang fra 2008 til 2012 på litt over 91 millioner kroner.

Graph
Table
450 mill.112,5 mill.225 mill.337,5 mill.0
156,5 mill.
2007
231,3 mill.
2008
197,7 mill.
2009
180,3 mill.
2010
140,1 mill.
2011
192,8 mill.
2012
186,3 mill.
2013
230,1 mill.
2014
279,7 mill.
2015
295,7 mill.
2016
438,3 mill.
2017

Samlet omsetning i Norge (Funcom Oslo fremhevet)

Ved å skille ut Funcom Oslo AS ser vi at bransjen for øvrig hadde en relativt stabil omsetning i årene opp til 2012.

Graph
Table
450 mill.112,5 mill.225 mill.337,5 mill.0
29,6 mill.
126,9 mill.
2007
59,7 mill.
171,6 mill.
2008
54,4 mill.
143,3 mill.
2009
75,5 mill.
104,8 mill.
2010
61,5 mill.
78,6 mill.
2011
110,6 mill.
82,2 mill.
2012
141,3 mill.
45 mill.
2013
181 mill.
49 mill.
2014
220,4 mill.
59,3 mill.
2015
239,1 mill.
56,6 mill.
2016
251,1 mill.
187,2 mill.
2017
Funcom
Resten

Regional omsetning

Ikke overraskende er Østlandet den landsdelen med høyest omsetning, fulgt av Vestlandet på en fjern andreplass. I 2012 ser vi en tydelig økning og stabilisering av omsetningen i Trøndelag, som i 2017 ligger knappe 10 millioner unna å være på nivå med Vestlandet.

Graph
Table
450 mill.112,5 mill.225 mill.337,5 mill.0
136,9 mill.
60K
0,-
16,3 mill.
3,27 mill.
0,-
2007
195,4 mill.
27 mill.
4,55 mill.
4,26 mill.
48,4K
2008
174,1 mill.
20,9 mill.
1,88 mill.
0,-
875,1K
2009
142,5 mill.
25,9 mill.
715,6K
10,1 mill.
1,08 mill.
2010
109,5 mill.
28,4 mill.
1,39 mill.
0,-
855,2K
2011
139,2 mill.
21,5 mill.
31,5 mill.
0,-
658,5K
2012
106,6 mill.
46,7 mill.
29,9 mill.
3,04 mill.
136,2K
2013
150,3 mill.
38,3 mill.
36,9 mill.
4,54 mill.
83,3K
2014
188,9 mill.
44,5 mill.
40,5 mill.
5,76 mill.
9,3K
2015
196,9 mill.
53,3 mill.
39,6 mill.
5,93 mill.
4,7K
2016
340,7 mill.
57,5 mill.
37,4 mill.
2,77 mill.
1,4K
2017
Sørlandet
Nord-Norge
Trøndelag
Vestlandet
Østlandet

Resultat /

Sett som en helhet går bransjen med et betydelig resultatmessig underskudd. Riktignok er det tall fra noen store selskaper som skjuler en hel del mindre selskaper som fremdeles går med overskudd.

Graph
Table
240 mill.48 mill.96 mill.144 mill.192 mill.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
28,8 mill.
2013
23 mill.
2014
2015
2016
2017
0- 48 mill.- 96 mill.- 144 mill.- 192 mill.- 240 mill.
- 1,71 mill.
- 10,2 mill.
- 18,6 mill.
- 1,31 mill.
- 6,54 mill.
- 6,54 mill.
- 7,54 mill.
- 62,5 mill.
- 237,9 mill.

Overskudd + Underskudd

Skiller man derimot selskapene med overskudd fra selskapene med underskudd, ser vi økning i begge retninger, spesielt fra og med 2013.

Graph
Table
350 mill.70 mill.140 mill.210 mill.280 mill.0
2,25 mill.
2007
3,22 mill.
2008
2,19 mill.
2009
6,3 mill.
2010
3,99 mill.
2011
29,6 mill.
2012
35,3 mill.
2013
40,8 mill.
2014
55,6 mill.
2015
70 mill.
2016
107,4 mill.
2017
0- 70 mill.- 140 mill.- 210 mill.- 280 mill.- 350 mill.
- 3,96 mill.
- 13,4 mill.
- 20,8 mill.
- 7,62 mill.
- 10,5 mill.
- 35,4 mill.
- 6,54 mill.
- 17,9 mill.
- 63,1 mill.
- 132,5 mill.
- 345,3 mill.

Skatt og Avgifter/

Som en direkte konsekvens av den økte omsetningen har også skatt og offentlige avgifter økt jevnt.

Graph
Table
52,3 mill.8,71 mill.17,4 mill.26,1 mill.34,9 mill.43,6 mill.0
726,4K
14,1 mill.
2007
3,92 mill.
17,1 mill.
2008
822,8K
7,44 mill.
2009
983,1K
12,6 mill.
2010
664,4K
12,9 mill.
2011
6,76 mill.
9,48 mill.
2012
12,8 mill.
11,2 mill.
2013
10,8 mill.
13,7 mill.
2014
14,9 mill.
15,8 mill.
2015
3,35 mill.
22,8 mill.
2016
19,7 mill.
32,5 mill.
2017
Arbeidsgiveravgift
Selskapsskatt

Offentlig Støtte/

«Offentlig støtte» er her begrenset til å omfatte støtteordningene for utvikling, lansering Norge og lansering utland hos Norsk Filminstitutt1.

Da vi mottok disse tallene fra Norsk Filminstitutt ble vi også gjort oppmerksom på at tallene fra 2007 til og med 2009 kan inneholde enkelte feil da de ikke er korrigert.

Graph
Table
24,6 mill.8,21 mill.16,4 mill.0
1,22 mill.
2007
3,44 mill.
2008
3,91 mill.
2009
10 mill.
2010
10 mill.
2011
15 mill.
2012
23,9 mill.
2013
23,2 mill.
2014
23,5 mill.
2015
24,6 mill.
2016
21,6 mill.
2017

Sysselsetting/

Sysselsetting regnes her som antall innrapporterte årsverk.

Antall årsverk

Totalt har sysselsettingen i bransjen økt med 60%. Etter en nedgang i sysselsettingen mellom 2008 og 2012, ser man at den igjen beveger seg oppover fra og med 2013.

Graph
Table
4001002003000
248
2007
315
2008
256
2009
214
2010
151
2011
147
2012
203
2013
252
2014
247
2015
326
2016
397
2017

Antall årsverk (Funcom Oslo fremhevet)

Igjen ser vi at nedgangen i perioden 2008 – 2012 kan forklares av endringer hos Funcom Oslo. Fremhever man dette ser man over hele perioden en nedgang på 73% hos Funcom Oslo mot en økning på totalt 800% hos resten av bransjen.

Graph
Table
4001002003000
38
210
2007
66
249
2008
60
196
2009
85
129
2010
77
74
2011
110
37
2012
157
46
2013
202
50
2014
204
43
2015
283
43
2016
342
55
2017
Funcom
Resten

Antall årsverk (Regionalt)

Sysselsettingen er natrulig nok høyest på Østlandet, mens Vestlandet følger etter. Ser man disse tallene sammen med sysselsettingen hos Funcom Oslo (forrige graf) ser man at den Østlandsk veksten i sysselsetting utenfor Funcom Oslo er på hele 207 årsverk i perioden mellom 2012 og 2017.

Graph
Table
4001002003000
226
15
7
0
0
2007
280
21
7
5
2
2008
230
20
4
0
2
2009
173
23
4
13
1
2010
126
22
2
0
1
2011
109
32
5
0
1
2012
152
35
10
6
0
2013
188
40
15
9
0
2014
190
35
16
4
0
2015
246
48
17
14
0
2016
325
36
27
9
0
2017
Sørlandet
Nord-Norge
Trøndelag
Vestlandet
Østlandet

Lønnskostnader/

Lønn pr. årsverk

Tallene er kalkulert ut ifra innrapporterte lønnskostnader fordelt på antall årsverk i hvert enkelt selskap, for å så å beregne et gjennomsnitt av de resultatene. Tallene her må ansees som veiledende.

Graph
Table
450K90K180K270K360K0
354K
2007
415,3K
2008
316K
2009
282,7K
2010
351,2K
2011
280,3K
2012
304,7K
2013
313,7K
2014
343,2K
2015
338,2K
2016
370,8K
2017

Gjennomsnittlig lederlønn

Disse tallene er et gjennomsnitt av lederlønnen hos de selskapene som har valgt å rapportere inn lederlønn i sitt årsregnskap.

Graph
Table
285,4K95,1K190,2K0
285,4K
2007
241K
2008
190,5K
2009
231,9K
2010
207,9K
2011
129,5K
2012
211,8K
2013
140,8K
2014
201,8K
2015
184,3K
2016
216,3K
2017

Selskaper/

Antall selskaper i den norske dataspillbransjen har økt med hele 367% i perioden. Også her ser vi et merkbart hopp i 2012.

Graph
Table
8414284256700
18
2007
22
2008
24
2009
31
2010
33
2011
50
2012
59
2013
68
2014
71
2015
82
2016
84
2017

Østlandet er den landsdelen med både flest selskaper og størst vekst i antall selskaper. Ellers ser vi at Trøndelag og Nord-Norge de siste årene har tatt igjen Vestlandets forsprang og at de tre regionene ligger tilnærmet likt i 2017.

Graph
Table
8614,328,74357,371,70
12
2
4
0
1
2007
14
3
4
1
1
2008
17
4
3
0
1
2009
20
5
3
1
3
2010
23
5
2
0
4
2011
34
8
4
1
4
2012
39
10
5
4
3
2013
44
10
7
7
2
2014
45
12
8
6
2
2015
53
12
9
8
2
2016
53
11
12
8
2
2017
Sørlandet
Nord-Norge
Trøndelag
Vestlandet
Østlandet

Nyetableringer

Antall nyetableringer fikk en fremtredende økning i 2012 og 2013, men har siden da gradvis falt til samme nivå som 2008.

Graph
Table
155100
6
2007
4
2008
3
2009
8
2010
8
2011
14
2012
14
2013
8
2014
11
2015
8
2016
4
2017

Metode og datagrunnlag/

Kilder

Regnskapstall fra selskapene er hentet direkte fra selskapenes egne årsrapporter, slik de er levert inn til Brønnøysundregistrene.

Data om offentlig støtte er utlevert av Norsk filminstitutt etter forespørsel om innsyn.

Definisjoner

I skrivende stund finnes det ikke en egen næringskode for produksjon av dataspill. I ett spørsmål til Finansministeren ble det sagt at dette er noe bransjen selv må etterspørre fra Statistisk Sentralbyrå.

I mellomtiden har vi laget et sett kriterier som danner rammene for vår datainnsamling. For at et selskap skal bli inkludert må følgende kriterier må være oppfylt:

 1. Selskapet har som hovedformål å utvikle, produsere eller lansere dataspill og/eller verktøy til utvikling/produksjon av dataspill.
 2. Dersom selskapets årlige omsetning overskrider 1 million kroner skal over 50% av omsetning komme fra dataspillvirksomhet (salg av spill eller tjenester relatert til spillutvikling).
 3. Selskapet er ikke involvert i pengespill (gambling/betting) og utvikler ikke for det meste dataspill for markedsføring (reklamespill).

Etter som utformingen og implementasjonen av disse kriterier er skjønnsbasert og subjektiv, presenterer vi her listen over selskaper som er inkludert i denne rapportens datagrunnlag, sammen med en oppfordring om å ta kontakt og sende inn kommentarer og forslag til hvordan man kan utforme mer robuste kriterier.

Ser du at det er selskaper som oppfyller kriteriene, men som likevel ikke er inkludert, vil vi oppfordre til å informere om dette. Manglende selskaper vil inkluderes i fremtidige rapporter samt fremtidige revisjoner av denne rapporten.

Selskaper

Følgende selskaper er inkludert i rapporten.

 • Funcom Oslo AS (1993)
 • Inludo AS (1993)
 • Gridsky Software AS (1996)
 • Mediafarm AS (1996)
 • Cyberlab Org AS (1999 - 2014)
 • Fifth Season AS (1999)
 • Artplant AS (2001)
 • Amazing Games AS (2001)
 • Ravn Studio AS (2002)
 • Running Games AS (2003 - 2011)
 • Playstay AS (2005)
 • Rock Pocket AS (2005)
 • Terravision AS (2005 - 2010)
 • Guppyworks Norway AS (2006)
 • Social Games Ventures AS (2007 - 2013)
 • Krea Medie Norge AS (2007)
 • Geogames AS (2007 - 2017)
 • Able Magic AS (2007)
 • Agenius AS (2007)
 • Playfish AS (2007 - 2010)
 • Turbo Tape Games AS (2008)
 • Eyeball Interactive AS (2008 - 2016)
 • Yes Games AS (2008)
 • Virtual Game Worlds AS (2008)
 • Attensi AS (2009)
 • Snow Castle AS (2009)
 • Vostopia.com AS (2009 - 2016)
 • Eco Games AS (2010)
 • Frost Software AS (2010)
 • Fatcow Games AS (2010 - 2014)
 • Rain AS (2010)
 • Arctic Hazard Game Studio AS (2010)
 • Sarepta Studio AS (2010)
 • Kristanix AS (2010)
 • Gatada Games AS (2010 - 2015)
 • Working Mill AS (2011)
 • Applicus AS (2011 - 2014)
 • Blink Studios AS (2011)
 • Moondrop AS (2011)
 • Krillbite Studio AS (2011)
 • Monkeybin AS (2011)
 • Kahoot! AS (2011)
 • Biometric Games AS (2011)
 • Bifrost Entertainment AS (2012)
 • Bertheussen It AS (2012)
 • Wewanttoknow AS (2012)
 • Kreative Spill AS (2012)
 • ASio AS (2012)
 • D-pad Studio AS (2012)
 • Henchman & Goon AS (2012)
 • Bizgames Studios AS (2012)
 • Hyper Games AS (2012)
 • Megapop AS (2012)
 • Red Thread Games AS (2012)
 • Plus Point AS (2012)
 • Bitsquad AS (2012)
 • Straight To Video Games AS (2012)
 • Digipilot AS (2013)
 • Kybernesis AS (2013)
 • Colonthree Enterprises AS (2013)
 • The Arctic AS (2013)
 • Dirtybit AS (2013)
 • Way North Studios AS (2013)
 • Lumi Games AS (2013)
 • Grimnir AS (2013)
 • Dwarf Cavern AS (2013)
 • Gamechanger AS (2013 - 2016)
 • Superplus AS (2013)
 • The Future Group AS (2013)
 • Hubro Education AS (2013)
 • Retrogene AS (2013)
 • Nordic Pixel AS (2014)
 • Dos Studios AS (2014 - 2018)
 • Antagonist AS (2014)
 • By U'n Mi AS (2014)
 • Adventure Forge AS (2014)
 • Encircle Games AS (2014)
 • Grenland Kompetanse AS (2014)
 • Noor Studios AS (2014)
 • Eight Legged Steed Studios AS (2015)
 • Snow Cannon Games AS (2015)
 • Misc Games AS (2015)
 • 4bit Games AS (2015)
 • Black Book AS (2015)
 • Perfectly Paranormal AS (2015)
 • Process AS (2015)
 • Playtecher AS (2015)
 • Oeto AS (2015)
 • Pseudomonas Studios AS (2015)
 • Tellicherry AS (2015)
 • Hello Bard AS (2016)
 • Muunluun AS (2016)
 • Pineleaf AS (2016)
 • Emberlight AS (2016)
 • Poio AS (2016)
 • Tinimations AS (2016)
 • Progress Interactive AS (2016)
 • Lucidum Studio AS (2016)
 • Monsterfish AS (2017)
 • Window Licker Games AS (2017)
 • Podpal Games AS (2017)