< Dataspillsenteret

Oppdateringer

20.7.2018

Ildsjeler og rapportarbeid

Kristina snakket med en rekke ildsjeler i (og rundt) den norske spillnæringen. Prosjektgruppen diskuterte innspillene fra næringen og laget et utforskende utkast til prosjektplan for hovedprosjektet. Arbeidet med rapporten fra forprosjektet er påbegynt.

6.7.2018

Frokostmøte, samarbeid og karlegging

Kristina deltok på frokostmøte på Work-Work og fikk snakket med bl.a. Pineleaf Studio. Senere møtte hun Morten Larssen, styremedlem i Produsentforeningen Virke og hadde et Skype-møte med finske Neogames.

Steffen møtte med en rekke organisasjoner i Bergen for å høre hvilke utfordringer de hadde i oppstartsperioden - Vestnorsk Filmsenter, VISP, Connect Vest og Design Region Bergen. Prosjektgruppen møttes for å gå over økonomien i forprosjektet, budsjettestimat for hovedprosjektet og innspillene fra Kristina arbeid.

22.6.2018

Sørlandet og Midt-Norge

Kristina snakket med Gametrail, Marius Thorvaldsen (Work-Work og Breach VR) og Moltotox Studios.

Prosjektgruppen gjorde research på organisasjonsbygging og undersøkte måter å sikre driftsmidler. Steffen hadde møte med Mediefondet Zefyr for å kartlegge mulig utfordringene i tiden fremover.

8.6.2018

Flere spillselskaper og en tur til Hamar

Kristina reiste ut for å snakke med Ravn Studio og Funcom. Hun hadde også Skype-møter med Dirtybit og Rock Pocket Games.

Steffen og Kristina reiste til Hamar Game Collective for å snakke med daglig leder Håvard Haugrud, Encircle Games, Moondrop, Perfectly Paranormal.

25.5.2018

Spillselskaper og planer

Kristina snakket med Hyper Games, Krillbite og Megapop. Prosjektgruppen jobbet med utkast til vedtekter og prosjektplan for hovedprosjektet. Vi prøver å få til et møte med Innovasjon Norge.