Dataspillsenteret

Dataspillsenteret blir en forening som jobber for å skape økonomisk og kunstnerisk vekst i den norske spillnæringen - et tjenesteorgan som styres av medlemmene (spillbedriftene) gjennom et representativt styre.

Akkurat nå arbeider vi med å sette sammen et interimstyre som vil rådgi og styre prosessen med å stifte foreningen og sikre en god demokratisk og organisatorisk struktur.

Hvis du har spørsmål eller innspill, sjekk gjerne spørsmålsiden vår. Hvis du ikke finner det du leter etter så send oss gjerne en e-post (post@dataspillsenteret.no) eller ta direkte kontakt med noen i prosjektgruppen (kontaktinfo nederst på siden).

Vi legger ut jevnlige oppdateringer om arbeidet her (og vi har en RSS-feed.)

Siste oppdatering:

5.12.2018

Interimstyre

Vi jobber for tiden med å sikre driftsmidler. Bergen Kommune har prioritert å støtte opprettelsen av Dataspillsenteret som første punkt under "Film, spill og media" i deres kunstplan for 2018 - 2027 [s. 141] og samtidig inneholder forslaget til nytt bybudsjett for Bergen en post på 200.000,- i årlige driftsmidler til senteret (oppført som "Nasjonalt senter for spill).

Det neste steget er å stifte senteret som en egen organisasjon med et konstituert styre til å representere bransjen, samt rådgi og lede prosjektgruppen mens det jobbes med organisasjonsbygging og finansiering. Straks vi har fått på plass en solid organisasjonsstruktur (som bransjen er fornøyd med) og finansieringen til å ansette en generalsekretær (for å drifte) så ser vi det som naturlig at senteret overleveres til et medlemsvalgt styre under den første årlige generalforsamlingen.

Akkurat nå jobber vi med å sette sammen et velbalansert interimstyre som kan ivareta det nasjonale perspektivet, inspirere til samhold i bransjen og samtidig lede og veilede prosjektgruppens arbeid fremover. Hvis du har innspill så hører vi gjerne fra deg på post@dataspillsenteret.no!

Steffen Øie

Prosjektkoordinator

994 67 896

Ole Andreas Haley

Nærings- og kommunikasjonsrådgiver

936 80 982

Ole Emil Øygarden

Politisk Rådgiver

476 23 639

Krister Berntsen

Analytiker

412 29 308